Første etape af nyt torv klar i Støvring Ådale

1. juli 2024
Første etape af nyt torv klar i Støvring Ådale

Byggeriet af første etape af det nye torv i bydelen Støvring Ådale er nu færdigt og klar til brug. Efter et halvt års arbejde har anlægsgartner OKNygaard endelig afsluttet arbejdet, som både skal tilbyde afslapning og aktivitet for områdets beboere.

Nyt torv skal styrke bydelen og håndtere regn
I sidste uge blev første etape af det nye torv i Støvring Ådale officielt overleveret. Anlægsgartner OKNygaard har arbejdet hårdt siden november med at omdanne området til en ny, central bymidte, som også skal fungere som klimasikring med store LAR-bede, der kan håndtere voldsomme regnhændelser.

Torvet er en vigtig del af den nye bydel, der ligger øst for det centrale Støvring. Området har gennemgået en omfattende forvandling, blandt andet med opførelsen af et nyt Sundhedshus og anlæggelsen af torvet. Projektleder Kasper Fleischer fra OKNygaard udtaler:

“Som altid, når man opererer i det fri, er arbejdet påvirket af vind og vejr, og der er ingen tvivl om, at vi som alle andre har været udfordret af den lange vinter, men vi er kommet godt i mål. Det er et stort og fedt projekt at være en del af med et væld af gode elementer både hvad angår arkitekturen, de mange grønne elementer, belysning, ophold og aktivitetsmuligheder,” fortæller Kasper Fleischer.

Grønne elementer og klimasikring
Det nye torv er designet med fokus på både æstetik og funktion. Der er plantet træer og stauder omkring Sundhedshuset og på torvet, og 1.500 m2 tegl er blevet lagt for at skabe en promenadesti på 160 meter. Desuden er der etableret 260 m2 LAR-bed, der kan håndtere en såkaldt 100 års-hændelse. Kasper Fleischer forklarer:

“Når det hele er vokset til, bliver det næsten en lille havevandring, og man kan sætte sig med fødderne ud over bassinet. Der har været en klar vision om at skabe et sammenhængende byrum af høj kvalitet både hvad angår udtryk og materiale, og med den varierede beplantning af stauder, græsser, sedum og 16 forskellige træarter, har vi her et lille stykke natur i byrummet.”

Fokus på aktiviteter og lys
Torvet er ikke kun skabt til at være en smuk oase, men også et aktivt område. Der er etableret et aktivitetsområde, som både kan bruges til leg og genoptræning for sundhedshusets brugere. Desuden er der betonplinte til ophold og et spændende lysprojekt udviklet i samarbejde med LITE A/S. Kasper Fleischer tilføjer:

“Målet har også været at skabe et torv, hvor der også er rart at være om aftenen. Lysprojektet sikrer både veloplyste områder og en helt særlig stemningsbelysning. Det er endnu et eksempel på, at det er et helstøbt projekt, og vi glæder os til at komme tilbage og færdiggøre etape 2.”

Fremtidige planer
Etape 2 af OKNygaards anlægsarbejde forventes at starte sidst i 2025 eller først i 2026. Byrådet i Rebild Kommune har siden 2017 arbejdet på at udvikle Støvring Ådale, og i 2019 vedtog de den samlede udviklingsplan BRIKKEN, som skal sikre en styrkelse af den centrale del af byen.

Med første etape af torvet nu færdigt, ser både beboere og lokale myndigheder frem til, at området fortsætter sin udvikling som en central og klimasikret del af Støvring Ådale.

For flere detaljer om projektet, kan du besøge Rebild Kommunes hjemmeside her.

Støvring og omegn

Se flere artikler