Flygtninge dyrker markerne i Nørager

10. juli 2017
Flygtninge dyrker markerne i Nørager

Integrationen blomstrer på landet

.
Af Helle Schiønning

Flygningeforeningen i Nørager og Guldagergård har indgået et unikt samarbejde. Guldagergård lægger jord til at flygtningefamilier kan komme ud og dyrke små køkkenhaver. Et projekt, der omfatter flygtninge fra Eritrea, Congo og Syrien, fortæller TV2 Nord. 

Guldagergård er i forvejen 4h partner. De har altså valgt at udvide fra danske børn og unge til også at invitere flygtningefamilier med ud på markerne. Formålet er at forbedre flygtningens sprogkundskaber og blive klogere på hinandens kulturer uanset, om man kommer fra Nørager eller Congo.

– Jeg gjorde det, fordi vi havde mange syrere gående i Nørager. Og så havde vi lyst til at prøve og få dem ud i naturen. I stedet for at de samler sig, i det man kan kalde en ghetto, så få dem ud i mellem os. Og her er haver en god mulighed. Så vier er her alle sammen og vi snakker med hinanden, fortæller Henrik Bønlykke, der ejer Guldagergård. 

Familierne kommer og passer deres haver 1-2 om ugen. Der er lige nu cirka 20 personer tilknyttet projektet, men Henrik Bønlykke forventer, at der er omkring 30 personer inden sæsonen er slut. 

– Jeg synes, det er hyggeligt at være med i fritiden, når man ikke har noget at lave. Og være aktiv sammen med sine forældre. Og på den måde kan med forbedre sit dansk ved at snakke dansk sammen med danske familier og sådan integrere sig lidt i de danske traditioner, kan man sige, fortæller Ephraim Kalonda, der kommer fra Congo. Når han ikke passer familiens have, så går han på sprogskole og produktionsskole i Hobro.  

Når afgrøderne i de små køkkenhaver er klar til komme i hus, får de forskellige familier selv lov til at tage råvarerne med hjem. 

Projektet er støttet af blandt andre Nordea Fonden og Tryg Fonden

Rebild og omegn

Se flere artikler