Flere penge hver måned til 63.800 pensionister

1. januar 2024
Flere penge hver måned til 63.800 pensionister

Regulering af pensioner fra PensionDanmark giver i gennemsnit 5 procent mere i månedlig udbetaling til pensionisterne.

Det nye år skydes i gang med et løft i de månedlige udbetalinger for 63.800 danske pensionister, som alle får deres udbetaling hævet med mindst 2 procent.

Lønforhøjelsen kommer i form af en stigning i deres månedlige pension fra PensionDanmark, som i gennemsnit vokser med 5 procent.

Vi er glade for at kunne give vores pensionister et løft i den månedlige indkomst fra os. Løftet kommer til at gøre en helt kontant forskel for de ældre efter to år præget af global usikkerhed, høj inflation og stigende renter, siger Flemming Tovdal Schmidt, direktør for Kunder, Kundeservice & IT i PensionDanmark.

De stigende udbetalinger afspejler, at PensionDanmark planlægger udbetalingerne af livsvarig pension, så de kan ændres i takt med prisudviklingen i samfundet og dermed bevarer købekraften bedst muligt.

Gennem en individuel udjævningsmekanisme afbødes for en del af den påvirkning, som udsvingene på finansmarkederne har på pensionsudbetalingerne.

Det er vigtigt for os, at vores pensionister bevarer så meget af deres købekraft som muligt gennem hele livet og får afdæmpet udsvingene i udbetalingerne fra år til år. Det handler i bund og grund om tryghed, og det er vigtigt for os alle sammen, men særligt for pensionisterne og deres økonomi, siger Flemming Tovdal Schmidt.

Fakta om reguleringen af pensionerne

Udbetalinger fra pensionsopsparinger kan svinge i takt med udviklingen i investeringsafkast og den forventede levetid.

For at medlemmernes fastholder mest mulig købekraft, planlægges udbetalingerne fra PensionDanmark, så der er plads til at kunne regulere pensionerne år for år.

Hvert medlem har en individuel buffer til fremtidige reguleringer tilknyttet til sin opsparing. Den virker samtidig som stødpude for udsving i afkast og ændringer i forventet levetid, så udbetalingerne svinger mindre fra år til år.

Udbetalingen kan godt blive sat ned, f.eks. hvis store kurstab på de finansielle markeder tømmer bufferen.

PensionDanmarks regulering betyder, at selskabets lidt mere end 70.000 pensionister fra januar 2024 i gennemsnit får 5 procent mere udbetalt, end de gjorde i december 2023. 63.800, svarende til 9 ud af 10, får et løft på mindst 2 procent.

I januar 2023 blev udbetalingerne i gennemsnit reguleret op med 3,8 procent i forhold til december 2022.