Finansloven styrker rådgivningen til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade

28. november 2023
Finansloven styrker rådgivningen til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade

I finansloven for 2024 sætter Folketinget 1 mio. kr. ekstra af til Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade. De ekstra midler betyder, at foreningen kan hjælpe endnu flere ramte og pårørende, som kontakter organisationens rådgivning.

Med finansloven for 2024 øger Folketinget bevillingen til Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade med 1 mio. kr. Midlerne gør foreningen i stand til at hjælpe flere, der kæmper med en spiseforstyrrelse eller selvskade, og deres pårørende.

Hver måned har vi knap 200 opkald på vores rådgivningstelefon, vi ikke kan nå at tage, og der står altid unge i kø på chatten, som vores rådgivere ikke kan nå at svare. Derfor er det en stor lettelse, at vi nu får mulighed for at udvide vores kapacitet, så vi kan være der for flere af dem, der har brug for os, siger Laila Walther, som er direktør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

I 2022 havde foreningen 4.485 samtaler i rådgivningen fordelt på telefon, chat, sms, mail, brevkasse og video og ved personligt fremmøde i en af organisationens rådgivninger. Det var en stigning på 16 % sammenlignet med 2021. Foreningen får især flere henvendelser fra unge i alderen 10-15 år.

Udviklingen er fortsat i 2023, hvor foreningen forventer at gennemføre endnu flere rådgivninger end i 2022.

Den omfattende mistrivsel blandt unge betyder, at flere får tegn på spiseforstyrrelser eller eksperimenterer med at skade sig selv. De har brug for hjælp og støtte til at håndtere de svære følelser, og vi støtter dem i at søge den hjælp, de har brug for. Samtidig har vi set en fordobling i unge med en spiseforstyrrelsesdiagnose de seneste 15 år, så der er også langt flere ramte og pårørende, der har brug for rådgivning, både mens de er i et behandlingsforløb og bagefter, siger Laila Walther.