Familiehuset i Rebild yder hjælp til selvhjælp

7. marts 2018
Familiehuset i Rebild yder hjælp til selvhjælp

Familiehuset

.
Af Helle Schiønning

Familiehusets filosofi er, at det sjældent er “problembarnets” skyld, men, at børns mistrivsel ofte er et symptom på uhensigtsmæssige familiemønstre.

I en aktuel evaluering af Familiehuset har en række tilknyttede familier deltaget i en før- og efterevaluering af forløbet. Her tyder svarene på, at Familiehuset gør en forskel for familierne – i løbet af tre måneder er børnenes trivsel blevet markant forbedret, børnene oplever færre følelsesmæssige problemer og har færre adfærdsvanskeligheder. Samtidig falder mor og fars stressniveau.

Øget selvværd
Familierne er typisk knyttet til i tre måneder og får i den periode en række samtaler med husets medarbejdere. Medarbejderne styrker familiens indbyrdes relation og måde at interagere på, i sidste ende til gavn for barnet.

Blandt værktøjerne til bedre trivsel er en øget bevidstgørelse omkring uhensigtsmæssige familiemønstre. Mønstrene kan være meget ubevidste og have udgangspunkt i forældrenes egen opdragelse.

Derudover trænes familien i at anerkende hinanden positivt og rose hinanden for det som, man gerne vil have mere af. Generelt bruges den positive fortælling som middel til at styrke optimisme, relationer og selvværd i familien.

Mindre stressede forældre
Ifølge evalueringen har familierne stor gavn af at komme i Familiehuset. De er glade for forløbet og oplever, at Familiehuset udgør et trygt rum, hvor de føler sig hørt og anerkendt.

Evalueringen peger på, at børnene får det bedre under og efter forløbet. Dette kan skyldes et andet positivt resultat, nemlig, at forældrene bliver bedre til at gennemskue uheldige familie- og handlemønstre.

Bevidstheden giver mulighed for at træffe andre valg og handle mere hensigtsmæssigt, fx ved ikke at møde barnet med mistro, men med ros og anerkendelse, der øger selvværdet hos barnet.

En anden god ting ved Famliehusets tilgang er, at der er tale om hjælp til selvhjælp. Familierne får en række værktøjer med hjem, så det bliver dem selv, der løser problemerne. Det giver fornyet energi og selvtillid hos både børn og forældre.

Dog siger evalueringen også, at det kan være svært for nogle familier at klippe navlestrengen til Familiehuset, som i en periode har udgjort en tryg ankerplads for familien. På dette punkt giver evalueringen noget, som Familiehusets personale kan arbejde videre med, så overgangen fremover lettes for familierne.

Fakta
I 2017 fulgte VIVE familierne i Familiehuset i Rebild. De deltagende familier har svaret på et spørgeskema ved forløbets opstart og afslutning. Her har forældrene svaret på en række spørgsmål om, hvordan de trives i forældrerollen, om deres barns styrker og svagheder, og om, hvordan de har det mentalt.
Der er indsamlet 70 opstartsskemaer og 51 afslutningsskemaer. Både mor og far har haft mulighed for at svare på spørgeskemaet, så evalueringen viser besvarelserne for 36 familier ved opstart og 30 familier ved afslutningen.
Derudover er der gennemført interview med Familiehusets leder, et gruppeinterview med medarbejderne og fem interviews med fem familier, der er i gang med et forløb eller har modtaget behandling i Familiehuset.

Rebild og omegn

Se flere artikler