Færre danskere vil købe fyrværkeri

20. december 2023
Færre danskere vil købe fyrværkeri

Danskerne bliver mere og mere tilbageholdne over for fyrværkeri, og kun hver femte af os (20 pct.) forventer at købe fyrværkeri til nytårsaften i år. Det skriver Månedsmagasinet Samvirke på baggrund af tal fra Coop Analyse. I 2022 gjaldt det knap hver fjerde (24 pct.).

I analysen svarer 23 procent, at deres husstand købte fyrværkeri i 2022. I 2021 var det tilsvarende tal 27 procent.

Tallene tegner en nedadgående tendens og set over en årrække, er danskernes lyst til at købe fyrværkeri blevet mindre, siger analysechef Lars Aarup.

Større opbakning til forbud

Samtidig mener mere end hver anden dansker nu, at der helt bør indføres et forbud mod privat affyring. 51 procent af de adspurgte erklærer sig ifølge Coop Analyse i 2023 helt eller delvist enig i, at der i Danmark bør indføres et forbud mod privat affyring af fyrværkeri, så det alene er professionelle fyrværkere, der tænder krudtet nytårsaften. Det er 6 procent flere end i 2022 og hele 11 procent flere end i 2019, da Coop Analyse stillede spørgsmålet første gang.

Fakta om affyring af fyrværkeri

Danske butikker må sælge fyrværkeri fra 15. december til 31. december ifølge en opdatering af lovgivning og regler omkring fyrværkeri fra 2014.

Som privatperson må du skyde fyrværkeri af fra 27. december til 1. januar. Det er en skærpelse af de tidligere regler, der tillod affyring af fyrværkeri fra 1. december til 5. januar. Resten af året er det ulovligt for privatpersoner at bruge fyrværkeri, og overtrædelse kan straffes med en bøde på 2000 kroner.

I 2024 fremsætter regeringen et lovforslag om, at privatpersoner kun må fyre fyrværkeri af fra 31. december til 1. januar, og at bødestraffen for at anvende fyrværkeri udenfor perioden hæves til 2500 kroner.

Om undersøgelsen fra Coop Analyse:
1.025 danskere har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i slutningen af november 2023. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i alderen 15-74 år.