Fælles eksamensforberedelse dæmper nervøsitet

26. juni 2018
Fælles eksamensforberedelse dæmper nervøsitet

.
Af Helle Schiønning

Det startede allerede inden de første mundtlige prøver. Flere af eleverne var nervøse for eksamenerne, så de spurgte om hjælp hos Rasmus Rask, der er centerkoordinator i Ungecenter Syd.

Rasmus Rask lavede derfor en aftale med de unge om et eksamensværksted, hvor de kunne komme efter behov. Der blev oprettet en facebookgruppe hvor de unge kunne skrive, hvis de gerne ville mødes med andre elever og en voksen eksamenshjælper fra ungecentret. Og så var eksamensværkstedet en realitet.

På værksted i hele juni måned
De unge har haft mulighed for at komme i eksamensværkstedet i hele juni måned og det har været til stor glæde og gavn, og det har skabt tryghed.
Nogen har brugt eksamensværkstedet meget og andre lidt.
De unge har både efterspurgt konkret hjælp fra den voksne i eksamensværkstedet, men de har også i høj grad brugt hinanden til at løfte det faglige niveau. I det hele taget har forløbet i høj grad været styret af de unge selv.

Fokus på kropssprog og stemme
Der har været stort fokus på præsentationsteknik, og der er blevet arbejdet med kropssprog og stemmeføring. Der har været konkrete opgaver, der er blevet løst i gruppen, men der har også været mulighed for individuelle samtaler med fokus på egen præsentation og eksamen.

Succesen gentages næste år
Det har været en stor fordel at Ungecenter Syd og Sortebakkeskolen deler lokaler, da kendskabet til hinanden og bevidstheden om at det er fælles elever, har løftet samarbejdet omkring eksamensopgaven til fordel for de unge. Det har i høj grad været med til at give de unge en positiv oplevelse af at gå til eksamen.

Rasmus Rask og lederen af udskolingen på Sortebakkeskolen Helle Bæk, er ikke i tvivl om, at eksamensværkstedet vil blive gentaget til næste års eksamener til glæde og gavn for deres fælles elever.

Faktaboks:
Fordybelsesdage: Inden eleverne på Sortebakkeskolen skal op i mundtlige prøver, er der fordybelsesdage med mødepligt, hvor faglæreren i de forskellige fag, står klar til at hjælpe og guide eleverne så de kan få styr på det sidste.

Eksamensværksted: Foregår i eftermiddags- og aftentimerne i ungdomsklubben i Ungecenter Syd, som har lokaler på Sortebakkeskolen.

Glade elever
Elever der har benyttet eksamensværkstedet har været meget begejstrede for tilbuddet, og nogle af dem har udtalt følgende:

Maria Lærke Nielsen fra 9.A
Eksamensværkstedet er et godt sted at have, hvis man nu ikke har så gode muligheder for at få hjælp derhjemme.

Jeg har brugt eksamensværkstedet til at få styr på de sidste ting, hvis der var noget jeg manglede, inden jeg skulle til prøve og så få det øvet, så jeg havde styr på det. Samtidig har jeg kunnet hjælpe andre, der havde brug for hjælp, og stadig hygge mig, mens vi laver noget nyttigt.

Rasmus Bøgh Poulsen 9.A
Jeg har været oppe i fire forskellige eksamener nu, og eksamensværkstedet har været et sted, hvor vi er kommet ned for at få hjælp en voksen eksamenshjælper og hvor vi elever har kunnet mødes, snakke sammen og hjælpe hinanden.

Jeg prøvede det inden første eksamen, og jeg synes det var meget mere spændende at forberede sig til eksamen her, end hvis jeg havde siddet derhjemme. Dette betød også, at jeg fik lavet en stor del mere, så efter den første gang, tog jeg i eksamensværkstedet så tit jeg kunne.

Du arbejder ikke alene på nogen måde. Du lærer ikke kun af hjælperne, men også af de andre elever, da alle er åbne for at hjælpe hinanden.

Frederik Bæk Jacobsen 9.A
Inden jeg kom til eksamensværkstedet, følte jeg mig ikke helt klar til at gå til eksamen, jeg havde ikke helt styr på, hvordan jeg skulle fremlægge, eller hvad jeg skulle sige.

I eksamensværkstedet bliver der fokuseret meget på, hvilken slags hjælp, man har brug for. Jeg havde personligt brug for noget hjælp til at fremstå velforberedt og selvsikker, hvilket jeg fik god hjælp til. Inde til selve eksamen kunne jeg mærke, hvor meget det havde hjulpet. Jeg var mere selvsikker og velforberedt, end jeg havde været til andre fremlæggelser.

Jeg tror ikke, jeg kunne have klaret mig så godt som jeg gjorde til eksamen uden eksamensværkstedet.

Foto: Maria L. Nielsen, Rasmus B. Poulsen, Markus G. Hagen og Laura H. Christensen. Rasmus Poulsen udtaler: Når man tager til eksamensværkstedet, tager man ned for at få lavet noget. Der er selvfølgelig også tid til sjov og spas, men kun i pauserne.

Rebild og omegn

Se flere artikler