Et mindretal får sagen om Terndrup Skole sendt i Byrådet

20. august 2017
Et mindretal får sagen om Terndrup Skole sendt i Byrådet

.
Af Helle Schiønning

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste har anmodet om optagelse af punkt på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden vedrørende forslag om Terndrup Skole frigøres fra fusionen med Bakkehusene.

“Terndrup Skole frigøres fra fusionen med Bakkehusene.
Terndrup Skole bliver pr. 1. Januar 2018 igen en selvstændig enhed med egen kontraktholder/leder.
Stillingen som kontraktholder/leder opslås med tiltrædelse 1. Januar 2018.
Økonomien skal analyseres grundigt med henblik på at sikre, at skolen fremadrettet kan drives forsvarligt og effektivt.
Ligeledes vælges der igen en selvstændig skolebestyrelse som også virker fra 1. Januar 2018. De valgte repræsentanter fra Terndrup der er valgt i perioden der overgår 1. Januar 2018. Foresætter automatisk og der suppleres op med nyvalg”.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen.

Beslutning
Et flertal bestående af Klaus Anker Hansen, Lars Hørsman, Tommy Degn og Bent Skovgaard Olsen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at
“Terndrup Skole frigøres fra fusionen med Bakkehusene.
Terndrup Skole bliver pr. 1. august 2018 igen en selvstændig enhed med egen kontraktholder/leder.
Stillingen som kontraktholder/leder opslås med tiltrædelse 1. august 2018.
Økonomien skal analyseres grundigt med henblik på at sikre, at skolen fremadrettet kan drives forsvarligt og effektivt.
Ligeledes vælges der igen en selvstændig skolebestyrelse som også virker fra 1. august 2018″.

Et mindretal bestående af Peter Bak, Jeanette Sagan og Michael Portefee stemte imod.

Sagen afgøres i Byrådet

Rebild og omegn

Se flere artikler