En sund og mangfoldig landbrugsindustri er en styrke for Rebild Kommune.

15. november 2017
En sund og mangfoldig landbrugsindustri er en styrke for Rebild Kommune.

.
Af Mads Holm Danielsen
Byrådskandidat De Konservative Rebild Kommune

Dansk Landbrug og landbrugsproduktionen generelt, er i udlandet kendt for varer af megen høj sikkerhed og kvalitet.

Avlsarbejdet såvel for svin, kvæg, mink, fjerkræ, juletræer og planteavl har altid været højt prioriteret i landbruget, og dette er udslagsgivende for en ensartet høj kvalitet der gør, at vores landbrugsprodukter på eksportmarkederne er en særdeles eftertragtet vare.

Vi har i mange år herhjemme haft en lovgivning, der gør at husdyrproduktion og jord i harmoni skal følges ad, således vi ikke bare kan se store landbrug uden jordtilliggende.

Dette har helt klart været til gavn for landbrugets image generelt.
Landbruget er i dag også mangfoldigt.

Der produceres de varer, som markederne efterspørger, alt andet vil jo også være forkert, og derfor ser vi både konventionel- og økologisk landbrugsproduktion, men for mig er det vigtigt at understrege, at vi som samfund skal anerkende begge drifts grene, idet de bidrager meget til vores velfærdssamfund med en megen stor eksportindtægt og især beskæftigelse i den primære industri, som i følgeindustrien.
Kort sagt, vi kan, som samfund ikke undvære et sundt Dansk Landbrug. Og det bør i særdeleshed danne retning for politikken i Rebild, som en udpræget landkommune.

Kan vi som kommune understøtte landbruget bedre?
Jeg synes blandt andet, vi mangler at anerkende landbruget for den store indsats, de gør for at opretholde og vedligeholde naturen. Landbruget er også store projekter omkring naturpleje af beskyttet natur. Dette er forholdsvis nyt, og det vil ikke undre mig, om vi lokalt vil se mere af det i fremtiden, og her kan Rebild Kommune blive en af aktørerne.
En vision kunne være at være behjælpelig med at brande lokalt producerede fødevarer, der også sælges lokalt!

Når vi taler om naturpleje i nogle områder, vil det også være rimeligt, at vi som kommune er med til at sikre en god drift af den almindelige landbrugsjord, uanset om den drives økologisk eller konventionelt.
At klimaforandring er en realitet, er året i år et bevis på. Utallige nedbørsdage med store mængder nedbør, har gjort at megen almindelig landbrugsjord har været oversvømmet. En af årsagerne er oprensning af vandløb, der desværre mange steder er mangelfuld.

Jeg mener, at vi som kommune skal agere mere aktivt i en sådan situation, og være behjælpelig med hurtig oprensning.

Ingen kan være tjent med at jorden, afgrøder bare ligger hen til det rene ingenting!

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler