Donationer til lokalområdet fra St. Brøndum Sparekasses Fond

15. maj 2018
Donationer til lokalområdet fra St. Brøndum Sparekasses Fond

144.996,00

.
Af Helle Schiønning

St. Brøndum Sparekasses Fond blev stiftet i forbindelse med den fusion, der pr. 1. april 2008 blev gennemført mellem St. Brøndum Sparekasse og Sparekassen Himmerland A/S.

Fonden, der blev etableret med en grundkapital på kr. 16 mill., har til formål at støtte almennyttige og velgørende formål i St. Brøndum Sparekasses virkeområde. Virkeområdet er defineret som fortrinsvis Hellum Herred. Fonden har også mulighed for, i særlige tilfælde, at støtte udenfor dette område.

Der støttes primært projekter af mere etablerings- og udviklingsmæssig karakter og kun undtagelsesvist driftsmæssig karakter noget der fremmer udviklingen, trivslen og den gode hverdag i området, som sparekassen tidligere har dækket. Der gives kun i meget sjældne tilfælde støtte til udflugter.

Fonden gør endvidere opmærksom på, at selvom man opfylder alle krav, er det ikke sikkert, at man opnår støtte, da Fonden kun har begrænsede midler og må prioritere mellem de indkomne ansøgninger.

Mange har på det seneste nydt godt af fondens midler:

Blenstrup Borgerforening – flagallé 10.000,00

Siem Forsamlingshus puslebord 1.499,00

St. Brøndum Borgerforening nyt gulv i lille sal 20.000,00

Nr. Kongerslev IF gymnastikredskaber 19.960,00

Tabata-træning, Bælum redskaber 10.000,00

Valhalla, Blenstrup gen-markering af cykelbane 2.500,00

Østhimmerlands Kunstgræsbane, Bælum vedligeholdelsesgrej 40.000,00

HellumFri nye vinduer 20.000,00

Komdrup Borgerforening – projektor 2.800,00

Terndrup Gymnastikforening springrekvisitter 18.237,00

Tildelinger ialt

Fonden forvaltes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Der uddeles hvert år 1/20 af fondens kapital samt evt. påløbne udbytter og renter.
For at komme i betragtning fremsendes ansøgning til bestyrelsen.

Rebild og omegn

Se flere artikler