Detailbutikkerne i Rebild Kommune er klar til at smøge ærmerne op

27. april 2018
Detailbutikkerne i Rebild Kommune er klar til at smøge ærmerne op

.
Af Helle Schiønning

Netværksmødet var det første i en række af 5 møder fordelt over det næste år. 25 deltagende var mødt op til dagens arrangement, for at høre nærmere om det kommende forløb, og for at få indspark til detailhandlen. Initiativet bag netværket er det lokale erhvervskontor, Business Rebild, og der er høje forventninger til, hvad den enkelte butik kan få ud af at være med.

– Detailhandlen i mindre byer er generelt set udfordret, og det kan være svært for en enkel erhvervsdrivende, at løfte opgaven med, at få skabt en interesse for at handle lokalt i de fysiske butikker, alene. Derfor er et netværk som dette ideelt til at få skabt relationer og sparre med hinanden om, hvordan man kan bidrage til at detailhandlen udvikler sig.

Det er vores ambition, at butikkerne via dette netværk kan skabe relationer på tværs af bygrænserne og lære af hinandens måde at drive forretning på, så de kan sikre at de fysiske butikker i mindre byer formår at følge med udviklingen, siger erhvervskonsulent, Mia Bentsen, fra Business Rebild.

Dagens møde blev anført af detailekspert, Mikkel Pii fra Retail Consulting Company, der også kommer til at følge butikkerne på de kommende møder, hvor alt fra ledelse, salg, kundeoplevelsen og forskelligheder i din butik som styrke kommer under luppen. Mikkels førstehåndsindtryk af deltagerne var ikke til at tage fejl af.

– Det var en dejlig start på netværket, og fedt at mærke den entusiasme der var blandt de fremmødte. Dagen var en indflyvning med fokus på udviklingen hos såvel forbrugere og detailhandel og synliggjorde, at der er muligheder for at skabe både øget vækst og arbejdsglæde i detailhandelen.

Det helt store fokus fremadrettet i netværket bliver, hvad vi i fællesskab kan gøre for hinanden og hvordan vi kan gøre det! Som en af deltagerne sluttede af med at sige: Nu skal vi bare smøge ærmerne op og komme i gang uddyber Mikkel Pii.

Og netop denne deltager, var efter første netværksmøde meget begejstret for selve mødet, men hun var også meget positiv overfor, hvad dette netværk på sigt kan være med til at gøre for hendes butik i den lille by Nørager.

– Selvom jeg skulle stå tidligt op var det hele værd. Jeg synes, at der lægges op til et godt forløb, og fik allerede noget med derfra til opstartsmødet.

I dag, når man driver en detailbutik, skal man ikke forvente det hele kommer af sig selv, og vil vi bevare de eksisterende butikker, samt håbe på lidt flere skyder op, er det vigtigt at tænke nye tanker og muligheder frem for begrænsninger, udtaler Gitte Lausen, som er indehaver af tøjbutikken Ellen Kristensen i Nørager.

Mødet bød også på et gæsteoplæg af Flemming Birch, ejer virksomheden Birch & Birch, der med sin indsigt i fremtidens detail og tendenser inden for branchen, gav deltageren gode råd til, hvordan de som erhvervsdrivende i detailhandlen i en mindre by skal tænke anderledes, og yde noget ekstraordinært end bare god service, med det formål at få kunderne til at føle sig specielle og dermed sikre sig, at de kommer igen.

Selvom der var fremmødt et bredt udvalg af butikker fra hele kommunen ved det første netværksmøde, har Gitte Lausen et opråb til både erhvervsdrivende i den by, som hun driver butik i, Nørager, og til andre detailhandlere rundt om i kommunen.

– Jeg håber flere fra både fra min egen by og resten af Rebild Kommune vil møde op næste gang, så vi kan stå sammen om et fælles projekt. Rammerne er i hvert tilfælde i orden fra Rebild Kommune, så snyd ikke dig selv og dine ansatte for at deltage i et spændende forløb. Det er en god investering i din virksomhed, lyder ordene fra Gitte Lausen fra Ellen Kristensen.

Det næste møde finder sted den 30. maj hos en lokal virksomhed i Terndrup, og her vil der være fokus på ledelse og forandring, samt hvordan kan man som butik lettest komme i gang med noget nyt, og hvordan man i byerne og i den enkelte butik kan gennemføre de forandringer, man ønsker.

Rebild og omegn

Se flere artikler