Den søde juletid er brandfarlig

6. december 2023
Den søde juletid er brandfarlig

December byder traditionelt på flere end dobbelt så mange ildebrande i danske hjem end november, selv om tendensen de senere år er faldende, viser opgørelse fra Codan. Den øgede brug af alternative varmekilder som følge af energikrisen knækkede dog den positive kurve sidste år. Forsikringsselskabet opfordrer derfor til forsigtighed i omgangen med juledekorationer og levende lys i almindelighed og bioethanol i særdeleshed.

Den søde juletid står for døren og med den følger hjertevarme og lys. Det afspejler sig i antallet af ildebrande i danske hjem, der ifølge Codans skadesafdelings statistikker optræder mere end dobbelt så ofte i julemåneden end for eksempel november.

Codan opfordrer derfor til omtanke og forsigtighed i omgangen med levende lys, der ikke mindst optræder i forbindelse med juledekorationer, som ofte er meget letantændelige. Og ifølge skadesafdelingen ville mange af de brande, der opstår, relativt nemt kunne undgås.

December og jul er normalt lig med hygge men hyggen kan få en brat ende, hvis man ikke er opmærksom på de levende lys. Hvert år ser vi desværre en stor stigning i brandulykker, der kunne være undgået, siger Henrik Bundgaard, der er koncerndirektør for Skadeservice i Codan.

Han tilføjer, at der de senere år har været en faldende tendens i antallet af brandulykker. Det kan hænge sammen med, at danskerne i øget omfang arbejder hjemme kombineret med en øget anvendelse af batteridrevet lys. Den positive kurve knækkede dog i opadgående retning i december sidste år, hvor vi blev mødt af meget høje energipriser. Det fik mange danskere til at søge mod alternative varmekilder, og derfor opfordrer Codan til stor forsigtighed med omgangen med varmekilder som eksempelvis bioethanol.

Ekstremt brandfarlig
Flere søger varmekilder, som er forbundet med stor brandfare. Vi ved for eksempel, at Rigshospitalet sidste år oplevede en signifikant stigning i antallet af brandskader forårsaget af ikke mindst bioethanol, der er ekstremt brandfarlig. Det er en konsekvens af, at man søger alternative varmekilder, som man ikke har erfaring med, påpeger Henrik Bundgaard.

Traditionelt er det juledekorationer i samspil med let antændelige materialer som duge og gardiner, der betyder, at brandvæsenet må kigge forbi. Og hvis der først går ild i et juletræ eller en dekoration, kan ilden hurtigt brede sig og skabe store ødelæggelser.

Det er derfor en rigtig god ide at stille kalender- og adventslyset væk fra gardiner, juletræ og andet letantændeligt materiale som stof eller papir. Og så skal man sørge for, at kalenderlyset står solidt, så det ikke vælter, og altid huske at puste de levende lys ud, når man forlader rummet, siger Henrik Bundgaard og anbefaler at følge disse råd:

Benyt kun varmekilder indendørs, som er beregnet til det
Forlad aldrig hjemmet med levende lys tændt
Overvej at erstatte levende lys med LED-lys
Installer røgalarm
Hav vand til slukning i nærheden
Anvend kun bioethanol i pejse eller ovne, der er beregnet til det
Påfyld aldrig bioethanol, før beholderen er helt kold

Pas på tyven
Julen også højsæson for indbrudstyve, der udnytter, at mange er bortrejst. Her kan simple råd hjælpe med at holde tyven for døren:

Lad lyset i stuen være tændt.
Er du væk i længere tid, så bed naboen smide deres skrald i din skraldespand.
Læg haveredskaber og stiger ind i skuret og afslås det. Mange indbrudstyve bruger de værktøjer, de finder omkring boligen.
Anskaf en alarm.