Byudvikling i Rebild Kommune

27. september 2017
Byudvikling i Rebild Kommune

.
Af Lene Aalestrup, Holger Pedersen, Peter Bak og Jeanette Sagan
Det Konservative Folkeparti i Rebild Byråd

Og det er en meget bred efterspørgsel, der strækker sig fra det traditionelle parcelhus, lejeboligen og til huse på sokkelgrund.

Det er en udvikling, som Det Konservative Folkeparti ønsker at understøtte på alle tænkelige måder, i hele Rebild Kommune, så vi har de rigtige grunde til salg i de lokalsamfund de efterspørges.

Ydermere ser vi gerne, at der laves masterplaner for hhv. Støvring og Skørping by, fordi vi mener, det er vigtigt, at vi får tilrettelagt en udvikling i de byer, der gør det muligt for investorer at se de perspektiver, der er i, at deres investering i Rebild Kommune kan give rigtig god mening på den langsigtede bane.

Uanset om byudviklingen er temaet i en stor eller mindre by i Rebild Kommune, så finder vi det overordentligt vigtig, at borgere, erhvervsdrivende, institutioner og andre potentielle investorer inddrages i den tidlige by-udviklingsproces. Så tidligt i processen, at det kommer til at gå forud for en kommuneplan vedtagelse. For vi tror på, at det samarbejde, der kan opstå i en sådan dialogproces, kan være med til at sikre, at udviklingen går i en realistisk og langsigtet retning.

Det er nu 10 år siden, at kommunesammenlægningen fandt sted, og den gav selvsagt anledning til, at byer fik nye sammenhænge i kommune-regi, end de tidligere havde. Det er tid til at se Rebild Kommune, som en samlet kommune, hvor hver by komplimenterer og understøtter hinanden. Derfor skal der være en naturlig balance i udviklingen af vores kommune, så vi hjælper med at skabe en mangfoldig kommune, hvor de forskellige kvaliteter, der ligger i lokalsamfundene bliver understøttet og skaber mer-værdi for såvel nu boende, som nye borgere og erhvervsdrivende, der gerne vil etablere sig i Rebild Kommune.

Rebild og omegn

Se flere artikler