Brug din stemme til valget

1. oktober 2017
Brug din stemme til valget

Hvem kan stemme?

.
Af Helle Schiønning

Vi vil gerne så mange som muligt tager del i valget og sætter deres kryds. At så mange som muligt deltager i vælgermøder og gør en aktiv indsats for demokratiet. Så kom op af sofaen og vær med.

Du har stemmeret til kommunalvalget, hvis du på valgdagen udover at være myndig med fast bopæl i Rebild Kommune opfylder mindst ét af følgende kriterier:

er dansk statsborger

er statsborger i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
har haft fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen

Hvis du er stemmeberettiget, modtager du senest fem dage før valget et valgkort, der blandt andet fortæller, hvor du skal stemme henne.

Hvornår er der valg?
Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd skal ifølge den kommunale og regionale valglov holdes hvert fjerde år.

Valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.
Det seneste kommunal- og regionsrådsvalg var tirsdag, den 19. november 2013.

Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for fire år.

Mandaterne bortfalder først, når nyvalg har fundet sted. Valgperioden regnes fra 1. januar, og samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted.

Alle, der kan stemme til kommunalvalget kan også stille op som kandidat til byrådet.

Læs mere i bekendtgørelse om valg til Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune.

Rebild og omegn

Se flere artikler