Brand på 1. sal i villa

15. august 2017
Brand på 1. sal i villa

.
Af Helle Schiønning

Beredskabet måtte i går rykke ud til en brand i en villa på Tradsvejen i Ravnkilde.

Her havde en elinstallation på 1. sal startet en brand, som dog hurtigt blev slukket med kun mindre skader til følge.

Rebild og omegn

Se flere artikler