Borremose Efterskole med i udviklingsprojekt

13. oktober 2017
Borremose Efterskole med i udviklingsprojekt

.
Af Helle Schiønning

For en gruppe på 10-12 elever kommer perioden til at være særligt intensivt. De vil nemlig blive undervist specifikt med henblik på at få styrket deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Målet er at gøre eleverne uddannelsesparate og livsduelige.

De skal arbejde med at løfte niveauet i fagene dansk og matematik, men også nye fag som Mit liv og individuelle mentorsamtaler hvor de sociale og personlige aspekter berøres- bliver en del af det ugentlige skema. Der vil under hele forløbet være 2 lærere tilknyttet undervisningen af de udvalgte elever.

Vi ser super meget frem til at hjælpe de af vores elever, som har problemer med tal og bogstaver på efterskolen. Vi er meget heldige at kunne tilbyde vores elever Intensive læringsforløb. Vi vil i 4 uger sætte fokus på udviklingen af faglige, sociale og personlige kompetencer, så de bliver godt klædt på til at kunne klare sig i fremtiden udtaler lærer Mona Petersen.

Eleverne vil i forløbet opleve en anderledes læringsform, hvor mange forskellige aktiviteter vil indgå herved kan skabes helt ny fokus på undervisningen. Det handler i høj grad om at hjælpe eleverne til at få selvtillid, tro på sig selv og få øjnene op for deres uddannelsesmuligheder. Ved at være en del af fællesskabet på en efterskole, hvor man er omgivet af kammerater og lærere, kan dette læringsforløb give eleverne det nødvendige skub. Egmontfonden, som støtter projektet, har en helt klar forventning til at efterskolerne kan løfte denne opgave og opnå gode resultater da man i forvejen har en god relation lærer/elev døgnet rundt.

På landsplan er der udvalgt 7 efterskoler til at deltage i udviklingsprojektet. Lærerne, der deltager i projektet, har siden sidste skoleår gennemgået en uddannelse vedr. det intensive forløb, og de sammensætter selv læringsprogrammet sådan, at det passer til hver enkelt efterskole. Derfor vil det være helt forskelligt, hvordan de 7 efterskoler underviser i de lærte metoder. På sigt håber Efterskoleforeningen, at projektet Intensivt læringsforløb bliver en naturlig del af, hvad der tilbydes på almene efterskoler.

Vi er stolte af at være én af de udvalgte skoler, der indgår i projektet. Borremose er en almen efterskole, hvor eleverne skal til prøve i nøjagtig de samme fag som i folkeskolen. Ikke alle elever har lige nemt ved det boglige, og jeg er overbevist om, at dette projekt kan være med til såvel at motivere som løfte de elever, der har de største vanskeligheder, fortæller forstander Marianne Sloth

Udviklingsprojektet betyder, at Borremose Efterskole i de næste 2 år skal være med til at designe og afprøve intensive læringsforløb med afsæt i efterskoleformens styrker. Det Intensive læringsforløb i 9. klasse på efterskoler er udviklet af Efterskoleforeningen i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og støttes af Egmontfonden med 2 millioner kroner.

Rebild og omegn

Se flere artikler