Børne- og Socialministeren på besøg i Rebild

12. oktober 2017
Børne- og Socialministeren på besøg i Rebild

.
Af Helle Schiønning

Her bød direktør Vibeke Lei Stoustrup, kontraktholder Mona Christensen og daglig leder Trine Hesseldahl Havemann på rundvisning i institutionen, fortæller Lene S. Aalestrup. Under rundvisningen fik ministeren et indblik i Rebild Kommunes sammenhængende børnepolitik fra 0-6 års alderen. Ved besøgets afslutning på Kronhjorten fik Mai Mercado overrakt en inspirationsmappe af kontraktholder, Mona Christensen, som ministeren kan bruge til inspiration i det fremtidige arbejde på børneområdet.

Herefter fortsatte ministeren til en af Rebilds største Erhvervsvirksomheder Marel A/S, hvor direktør Lars Jøker fortalte om virksomhedens visioner og medarbejderpolitik. Virksomheden har stor fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Der arrangeres ugentlige fællesaktiviteter med motion og fællesskab som samlingspunkt. Internt har Marel et veludstyret motionsrum til fri afbenyttelse for alle ansatte og deres familier. Der lægges vægt på sund og velsmagende kantinemad. Også i produktionen er der lagt vægt på medarbejdernes trivsel, og rundvisningen foregik i lyse, rene og meget støjsvage produktionslokaler. Under rundvisningen fik ministeren lejlighed til at se flere demonstrationer af Marels meget avancerede maskiner.

Inden ministeren fortsatte nåede Borgmester Leon Sebbelin og Erhvervschef Jane Lindberg at fortælle om kommunens vækstmuligheder specielt i Støvring med flere attraktive boligudstykninger, samt Rebilds natur, turisme- og erhvervsudvikling. Rebilds Konservative byrådsgruppe og vælgerforeningsformand deltog i besøget, og Mai Mercado nåede undervejs at kaste et blik på Støvrings nye bydel Øst for banen, byens flotte glaskunst og kulturområdet med Stubhus, bibliotek og ungdomshus, hvor hun hørte om tankerne bag samlingen af kulturaktørerne. Det var en meget engageret minister Rebild Kommune havde på besøg.

Mai Mercado udtaler:
For mig som minister har det stor betydning at komme ud i landet og hente inspiration, og besøget i Kronhjorten har givet mig rigtig gode input til arbejdet med overgange fra vuggestue til børnehave og videre til skolen. Her arbejder Rebild systematisk med børnenes udvikling. Det var meget inspirerende at høre om. Både ift. de pædagogiske metoder, som personalet bruger og de politiske overvejelser der har ligget bag byrådspolitikernes prioritering. Der tages mange interessante initiativer i kommunen i disse år, der er interessante at følge fra Christiansborg. Lene Aalestrup og resten af den konservative gruppe i byrådet gør en virkelig god indsats, som jeg håber bliver belønnet ved det kommende kommunalvalg i november”

Rebild og omegn

Se flere artikler