Blenstrups indbyggere giver fantastisk opbakning

19. januar 2018
Blenstrups indbyggere giver fantastisk opbakning

Blenstrup Lokalråd

.
Af Helle Schiønning

Ca. 45 ildsjæle deltog i mødet, som blev afholdt samtidig med at ca. 65 børn legede i Blenstrup hallen til årets første Levende Lørdag. Endnu engang et eksempel på den fantastiske opbakning og det gode fællesskab, der er i Blenstrup, siger lokalrådets formand Hanne Førster.

På mødet præsenteredes listen af de mange projektidéer der har været i byen de sidste år.
Sideløbende blev der uddelt lister så Blenstrups ildsjæle kunne krydse af, hvor de gerne ville bidrage.

Efter sammenstilling og optælling af ildsjælenes input er fællesspisning og udsmykning af byen, det som flest vil bidrage til. Nye initiativer som etablering af hundeskov, gospel/kor i kirken og motionscenter er der også opbakning til. Flere frivillige viste ligeledes interesse for at komme med i , hvilket vi naturligvis er meget glade for. Vi håber derfor at se en flere til vores generalforsamling 28. februar kl. 19 i Blenstrup Hallen.

Vi glæder os over den ånd og det sammenhold vi mærker i byen lige nu. Det er tydeligt, at rigtig mange gerne vil give en hånd med, ved enkelte projekter, men er kørt træt i det traditionelle bestyrelsesarbejde. Vi arbejder derfor i lokalrådet ud fra en projekttankegang, hvor man kan melde sig til enkelte projekter, på den måde får vi oprettet en masse interessefælleskaber og nye relationer bliver skabt, beretter Hanne Førster.

Næste skridt er at Lokalrådet sikrer igangsætning af den første dialog for de idéer, der har været mest opbakning til. Derudover afholdes der d. 31. januar i Siem møde i Rebild Øst klyngen, hvor resultaterne fra borgeranalysen bl.a præsenteres. De ideer vi tager med fra Blenstrup vil være naturlige at videreføre i et klyngesamarbejde hvor mulighederne for funding er større.

Tak for den store indsats skal lyde til hele Blenstrup og omegns ildsjæle fra Blenstrup Lokalråd!

Læs også: 4 ildsjæle fra Aarestrup IF afsted til DM i foreningsudvikling

Rebild og omegn

Se flere artikler