Besøg på Christiansborg: Frisættelsen spreder sig i Rebild Kommune

23. december 2023
Besøg på Christiansborg: Frisættelsen spreder sig i Rebild Kommune

Den 19. december mødtes borgmester Jesper Greth, Centerchef for Børn og Unge Lene Hvilsom Larsen og dagtilbudsleder Monica Beier med Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye og aftalepartierne bag velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet på Christiansborg. Helsingør Kommune, der også er frisat på dagtilbudsområdet, deltog også i mødet.

På mødet fremhævede borgmester Jesper Greth kommunens positive erfaringer og gav Rebild Kommunes anbefalinger til aftaleparterne. På vegne af byrådet kunne Jesper Greth også fortælle om den nye politiske aftale om fremadrettet at gøre frisættelse og afbureaukratisering til et centralt pejlemærke for hele kommunens virksomhed. Mødet bar præg af, at begge kommuner er meget tilfredse og stolte over de resultater, der er opnået med Velfærdsaftalen. Jesper Greth udtaler efter mødet:

– Vi havde et virkelig godt møde. I Rebild Kommune lægger vi vægt på, at dele vores erfaringer og bidrage med vores anbefalinger. Velfærdsaftalen har vist, hvordan vi kan løfte kvaliteten af velfærden ved at sætte fagligheden og den professionelle dømmekraft fri. Byrådet i Rebild Kommune har stor tillid til, at arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering har et værdifuldt potentiale for velfærdsopgaven. Derfor har vi også – som en af de første kommuner i Danmark – aftalt, at vi skal brede den tilgang ud til alle vores kommunale opgaveområder. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Men kommunens dygtige medarbejdere og ledere får fremadrettet friere rammer for sammen med borgerne at finde lokale løsninger og skabe bedre kvalitet i velfærden.

Velfærdsaftalen har siden juni 2021 sat Rebild Kommunes dagtilbudsområde fri fra langt de fleste statslige og kommunale regler og bureaukrati, og det har været en stor succes. Dagtilbuddene har i perioden gjort sig en masse erfaringer om, hvad der kommer ud af at frisætte fagligheden og sætte plejer-kulturen under lup. Det har blandt andet givet mulighed for i højere grad at tage afsæt i den aktuelle børnegruppe, fordele ressourcerne mere hensigtsmæssigt og med et langt stærkere afsæt i børnenes behov.

I Skørpings børnehuse, har de blandt andet benyttet frisættelsen fra den kommunale regel om at skulle sprogvurdere alle børn. I stedet er pædagogerne sat fri til at vurdere, hvilke børn, det giver mening at lave sprogvurderinger på. Det har blandt andet betydet:

at ressourcer fordeles på ny og frigiver tid til børn og forældre, hvor behovet er størst.
at der er tid til at arbejde anderledes og langt mere forebyggende med sprog og sprogstimulerende læringsmiljøer.
at sprogpædagogernes vejlederrolle og kompetencer sættes i spil på gulvet til gavn for både børn og kollegaer.

Rebild Kommunes byråd besluttede i september 2023 at udbrede erfaringerne og tilgangen om frisættelse til de øvrige centre og fagområder. Det skal ske i samarbejde med medarbejdere, ledere, borgere, virksomheder, foreninger og civilsamfund.

Rebild Kommunes Børne- og Familieudvalg er sammen med en politisk følgegruppe med repræsentanter fra alle partier i byrådet – løbende blevet orienteret om arbejdet med Velfærdsaftalen.

Du kan læse mere om Rebild Kommunes arbejde med Velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet via linkene.

Rebild og omegn

Se flere artikler