Del på Facebook   Print siden

Arkæologer finder 6.000 år gammelt grav-anlæg ved Blenstrup

Forside
Tirsdag 3. august 2021 kl. 15:00

Arkæologer finder 6.000 år gammelt grav-anlæg ved Blenstrup
Arkæologer fra Nordjyske Museer udgraver i øjeblikket en 6.000 år gammel langhøj i Blenstrup i Rebild Kommune. Dronefotoet her viser langhøjen som det lysebrune jordstykke midt i billedet. Foto: Nordjyske Museer


Af Lone K. Hansen

Arkæologer finder 6.000 år gammelt grav-anlæg ved Blenstrup

En ukendt, sjælden langhøj fundet ved Blenstrup i Østhimmerland

I forbindelse med etablering af et nyt skovområde ved Blenstrup i Østhimmerland har arkæologer fra Nordjyske Museer foretaget en prøveudgravning og her fundet spor efter en langhøj – et monumentalt og kompliceret gravanlæg – fra den tidlige del af yngre stenalder. Der er tale om en periode i Danmarkshistorien, der ligger 6.000 år tilbage i tiden – dengang de første bønder begyndte at rydde urskovene for at opdyrke landet.

”Det er en utrolig spændende og i dag meget sjælden anlægstype, som meget få arkæologer kommer til at undersøge i deres karriere” siger museumsinspektør Thomas Rune Knudsen fra Nordjyske Museer, der har tilsynet med fredede fortidsminder i hele Nordjylland.

Ifølge gamle registreringer fra 1886 i den nationale database over fortidsminder skulle der i området have ligget en gruppe bestående af seks - nu sløjfede - gravhøje. Stor var overraskelsen derfor for arkæologerne, da området viste sig ikke bare at gemme et par sløjfede gravhøje, men også en langhøj, som lå under de nævnte gravhøje.

Langhøje var monumentale og komplicerede gravanlæg, som de tidligste bønder opførte for at ære deres forfædre og for at markere en form for tilhørsforhold til jorden. Dette behov voksede, efterhånden som landbruget i det 4. årtusinde f.Kr blev mere udbredt i de tidlige jæger- og samlersamfund, og gravformen ændrede sig fra de mere beskedne jordfæstegrave til større gravkomplekser som det, der nu er fundet ved Blenstrup.

Langhøjen ved Blenstrup
Langhøjen ved Blenstrup er ekstraordinær stor. Den er hele 90 m lang og cirka 13 m bred, og har således været et monumentalt gravanlæg. Langhøjen er blandt et af de største som er udgravet i Danmark. Den har været et imponerede anlæg, når man har stået og kigget ud over landskabet.

Langhøjen er opbygget af stenrækker, jord og tørv, men har måske også haft en palisadegrøft i dele af anlægget. Grundplanet er således rektangulært.
Fra andre langhøje ved man, at de tidlige langhøje ofte har haft et træbygget gravkammer, som kan have indeholdt én eller flere personer. Ved langhøjene kan der også være foregået ofringer af lerkar og andre genstande, og langhøjene er i det hele taget forbundet med komplicerede ritualer både efter og under byggeriet.

Om arkæologerne finder centralgraven, må tiden vise. Langhøjen fortsætter mod syd på den anden side af Kastrupvej ind på en dyrket mark, som ikke er omfattet af udgravningen. Det er muligt, at centralgraven kan findes her, ligesom det er muligt, at en nyopdaget stenbygget grav kunne høre til langhøjen. Måske blot som en sekundær begravelse eller måske som en atypisk centralgrav? Under alle omstændigheder har det været et omfattende byggeri, der blev udført af nogle af Danmarks tidligste bønder, og efterhånden som udgravningen skrider frem, vil museets arkæologer blive klogere på, hvem der har været så vigtige, at de fik en så omfattende afsending til efterlivet.

De mange ubesvarede spørgsmål vil arkæologerne arbejde med, som udgravningen skrider frem hen over sommeren.

De første bønder
Langhøjene sættes i forbindelse med de første bønder i Danmark og overgangen fra at være nomadiske jægersamlere til at være fastboende bønder (ca. 3900 f.Kr.). Man begyndte at rydde mindre arealer i urskovene og opdyrke jorden. Netop spor efter denne tidlige opdyrkning ses da også flere steder under langhøjen i form af spor efter datidens oksetrukne pløjeredskab – arden. Pløjesporene fra arden fremstår i den lyse undergrund som sorte streger på kryds og tværs. Formodentlig var det forskellige hvedesorter og byg, man dyrkede i området.

”Vi regner med at udtage en serie pollenprøver, som kan give os et bedre indblik i, hvordan landskabet så ud for ca. 6.000 år siden, og hvad man dyrkede” siger Thomas Rune Knudsen fra Nordjyske Museer.

Rundhøjene
Der er også fundet spor efter to rundhøje ovenpå langhøjen i form af såkaldt højfyld, som oprindeligt var græstørv. Der er desuden fundet to mulige grave i højene, som nu er under udgravning. Den ene grav var bygget som en aflang stenkiste dækket af flade sten og en stendynge. Hvad graven gemmer, vil vise sig i nær fremtid, men et bud kunne være ravsmykker og økser af bjergart. Gravhøjene er formentlig mindst 1.200 år yngre end langhøjen, men sandsynligvis stadig fra yngre stenalder.

Nordjyske Museer forsætter udgravningen hen over sommeren og efteråret. Udgravningen er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen med to bevillinger på henholdsvis 200.000 kr. og 1.300.000 kr.


Stenkisten her ligger i den nordlige del af en langhøj, som arkæologer fra Nordjyske Museer i øjeblikket udgraver ved Blenstrup. Den skal sandsynligvis dateres til yngre stenalder (3900-1800 f.Kr.). Arkæologerne mangler stadig at finde ud af, om graven hører til selve langhøjen eller en af de yngre rundhøje, der også er registret i området. Foto: Nordjyske Museer


© Copyright 2021 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Initiativprisen uddelt for første gang
Initiativprisen uddelt for første gang
Forside
Info-møde om LAG-støtte til lokale projekter
Info-møde om LAG-støtte til lokale projekter
Forside
Antallet af faste vaccinationscentre i regionen justeres
Antallet af faste vaccinationscentre i regionen justeres
Forside
COVID-19 fylder mindre i sundhedsvæsenet - til gengæld belaster RS-virus
COVID-19 fylder mindre i sundhedsvæsenet - til gengæld belaster RS-virus
Forside
Lokalt marked til Vandringsweekend i Rebild
Lokalt marked til Vandringsweekend i Rebild
Forside
Der er stadig lang vej til minimumsnormeringer
Der er stadig lang vej til minimumsnormeringer
Forside
Længere sagsbehandling i en periode
Længere sagsbehandling i en periode
Forside
Elever fik en jazzet oplevelse med Nordkraft Big Band
Elever fik en jazzet oplevelse med Nordkraft Big Band
Forside
Guidet vandring i terrænet oven på REGAN Vest i dag
Guidet vandring i terrænet oven på REGAN Vest i dag
Forside
March mod Ensomhed var forbi Rebild
March mod Ensomhed var forbi Rebild
Forside


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required