Arbejdet kører planmæssigt for Nørager friplejehjem

29. september 2017
Arbejdet kører planmæssigt for Nørager friplejehjem

.
Af Helle Schiønning

Selvom det er længe siden at der er kommet en update på arbejdet med friplejehjemmet i Nørager, så skyldes det bestemt ikke at arbejdet står stille – tværtimod.

Der er de seneste måneder blevet holdt gode positive møder med forvaltningen, fortæller arbejdsgruppen bag projektet.

I dag er der dog helt konkret nyt, da kommunens Teknik & Miljøudvalg har behandlet udkast til en ny lokalplan som muliggør etableringen af et friplejehjem.

Et stort flertal i udvalget bakker op om at gå videre med planarbejdet – kun ét medlem af udvalget var imod.
Sagen skal også behandles på det kommende byrådsmøde inden den officielle høringsperiode begynder.

Arbejdet skrider altså helt planmæssigt frem, slutter arbejdsgruppen.

Rebild og omegn

Se flere artikler