Del på Facebook   Print siden

Anmodning om ændring af lokalplan nr. 272 for erhvervsområdet Porsborgparken

Forside
Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 15:00

Anmodning om ændring af lokalplan nr. 272 for erhvervsområdet Porsborgparken
Foto: Fra Sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

Byrådet i Rebild kommune holder ordinært møde den 14. oktober 2021, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Anmodning om ændring af lokalplan nr. 272 for erhvervsområdet Porsborgparken

I forbindelse med salg af erhvervsgrunde i Porsborgparken er det kommet til kendskab, at der er en uoverensstemmelse mellem det som købere er stillet i udsigt og gældende lokalplan nr. 272. Der skal tages stilling til, om der skal laves et tillæg til lokalplan nr. 272.

Sagsfremstilling
Ved salg af de sidste 4 erhvervsgrunde i Porborgparken er der stillet en bebyggelsesprocent på 80 i udsigt, idet dette var muligt i henhold til kommuneplansramme fra 2013. Området er i forslag til Kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde 09.E09. Rammen indeholder ikke en maksimal bebyggelsesprocent. Et tillæg til lokalplan nr. 272 som øger bebyggelsesprocenten til 80, vil derfor ikke være i strid med kommuneplanen.

Hovedparten af den resterende del af erhvervsgrundene i Porsborgparken er omfattet af rammeområderne 09.E3, 09.E5 og 09.E13, som alle fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Dog er den nordlige halvdel af matr.nr. 1cl også omfattet af 09.E9, mens den sydlige halvdel er omfattet af 09.E5. Det vurderes uhensigtsmæssigt at medtage en del af matr.nr. 1cl i et tillæg til lokalplan nr. 272, da der så vil gælde 2 forskellige bebyggelsesprocenter for ejendommen.

Rammeområde 09.E9 var i Kommuneplan 2013 omfattet af en ramme, som fastsatte en maksimal bebyggelsesprocent på 80, mens den maksimale bebyggelsesprocent i rammerne for den øvrige del af Porsborgparken var 50. I Kommuneplan 2017 og forslag til Kommuneplan 2021 er ikke anført en bebyggelsesprocent for rammeområde 09.E9, hvilket sandsynligvis er en fejl.

Rammen 09.E9 giver mulighed for kontor- og serviceerhverv, hvilket ikke er en mulighed i 09.E5. Kontorerhverv har typisk nemmere ved at bygge i flere etager, og derved udnytte en højere bebyggelsesprocent. Hvorimod produktionserhverv typisk bygger i 1 etage. Hvilket kan have været et argument for at differentiere mellem bebyggelsesprocenten i de 2 områder i Kommuneplan 2013.

Hvis der tillades en højere bebyggelsesprocent end 50, kan det stilles som vilkår, at det sker ved bebyggelse i 2 – 3 etager. Lokalplantillægget kan fastsætte en maksimal bebyggelsesprocent på 80, men at kun 50% af grunden må bebygges. Herved vil der stadig friholdes arealer til parkering m.v. Hvis 80% af grunden bebygges, kan det være vanskeligt at opfylde krav til parkering m.v.

Byrådet har efter planloven mulighed for at delegere vedtagelse af planforslag og endelig vedtagelse af planer til et udvalg eller til forvaltningen. Hvis forvaltningen delegeres kompetence til at sende lokalplanforslaget i høring, vil planen kunne blive vedtaget af byrådet inden årets udgang.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at der udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 272 for matr.nr. 5d, 5fy, 5fz og 5fæ, som fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 80, og at 50% af grundene må bebygges.

at forvaltningen bemyndiges til at sende forslag til tillæg til lokalplan nr. 272 i 2 ugers høring.

© Copyright 2021 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Klima Rebild 2021: Klimaetiske tanker om lysegrønt håb v. Mickey Gjerris på Støvring Gymnasium
Klima Rebild 2021: Klimaetiske tanker om lysegrønt håb v. Mickey Gjerris på Støvring Gymnasium
Forside
Nye sommerhusejere: Huset behøver hjælp inden vinter
Nye sommerhusejere: Huset behøver hjælp inden vinter
Forside
Fotokonkurrence: Vis os dit friluftsliv i Danske Naturparker
Fotokonkurrence: Vis os dit friluftsliv i Danske Naturparker
Forside
Kender du Store Blåkilde
Kender du Store Blåkilde
Forside
Lad sælerne være i fred
Lad sælerne være i fred
Forside
Klima Rebild 2021: Naturens krydderi - Vild mad på menuen i dag
Klima Rebild 2021: Naturens krydderi - Vild mad på menuen i dag
Forside
Spændende Efterår i Kunstboxen med kunstnere fra Nørager og Støvring
Spændende Efterår i Kunstboxen med kunstnere fra Nørager og Støvring
Forside
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Forside
Klimaforandringer bekymrer nye boligejere
Klimaforandringer bekymrer nye boligejere
Forside
Ti ting, du kan lave i efterårsferien i naturen
Ti ting, du kan lave i efterårsferien i naturen
Forside


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required