Andelen af unge på uddannelseshjælp falder stadig

19. marts 2018
Andelen af unge på uddannelseshjælp falder stadig

.
Af Helle Schiønning

Projektet har medvirket til, at færre unge nu modtager offentlig forsørgelse.
De er i stedet i gang med uddannelse eller job.
I Rebild har indsatsen blandt andet været koncentreret om at ungerådgiverne har haft et lavt antal sager, så der kunne arbejdes intensivt med de unge. Relationen er vigtig, når de unge skal hjælpes videre. Det tværkommunale projekt har været eksternt finansieret og puljemidlerne udløber medio 2018.

Arbejdsmarkedsudvalget skulle på det seneste møde tage stilling til om projektet skulle ophøre eller om udvalget ville investere i en fortsættelse. På baggrund af de gode resultater, hvor Rebild har betydeligt færre på uddannelseshjælp end landsgennemsnittet, besluttede et enigt arbejdsmarkedsudvalg at fortsætte med at investere i de unge og deres fremtid.

Ifølge Allan Busk, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, er det vigtigt fortsat at prioritere ungeindsatsen:

– Jeg er meget tilfreds med at udviklingen med færre unge på uddannelseshjælp fortsætter den nedadgående kurve, for de unge skal videre i uddannelse og arbejde. Resultaterne viser tydeligt, at det betaler sig at investere i gode initiativer, siger Allan Busk.

I praksis betyder investeringen en ansættelse af en ungerådgiver, så det vigtige relationsarbejde kan fastholdes.

Rebild og omegn

Se flere artikler