Alternativet diskuterede tillid og meningsfuld kontrol

31. august 2017
Alternativet diskuterede tillid og meningsfuld kontrol

Ny politisk kultur

.
Af Susanne Zimmer
forperson for Alternativet Rebild og folketingskandidat

Ny politisk kultur er en grundsten i Alternativets arbejde. Den blev praktiseret på et temamøde tirsdag aften, hvor snak og latter afløste hinanden, alt imens ideer og holdninger myldrede frem. Alternativet Rebild holdt et såkaldt politisk laboratorie over temaet Velfærd på kommunale og regionale arbejdspladser – som skal komme borgerne til gode.
Der var inviteret både medlemmer og interesserede fra hele Nordjylland. SF og Socialdemokratiet fra Rebild Kommune havde fået en særlig invitation, idet de 3 partier går i valgforbund med hinanden. Arrangør og forperson Susanne Zimmer glædede sig over, at begge partier var repræsenteret og at så mange havde fundet vej til Skørping.

Sektorernes fremtid
Holger Delf fra Ishøj skød aftenen i gang med et rids over, hvordan samfundet har udviklet sig, hvordan besparelser er blev kaldt effektiviseringer og har skabt dårligere trivsel på arbejdspladserne, flere frustrationer og mindre tilfredshed blandt borgerne. Og allerede her begyndte aftenens gæster at byde ind med ideer og oplevelser.

Derefter styrede facilitator Helge Uggerholdt, fra Skærbæk aftenen på bedste vis. Deltagerne blev delt op i de sektorer, som de enten arbejdede i eller havde en særlig interesse for. Det blev undervisningssektoren, sundhedssektoren samt social- og beskæftigelsessektoren.

Helge Uggerholdt fortalte bl.a. i sit oplæg til gruppernes arbejde med sektorerne, at stressramte medarbejdere i 2016 kostede samfundet 16 mia kr, og at det tal har været stigende gennem de seneste år. Det er en kæmpe belastning for den enkelte og familien, men også penge, som der er meget brug for andre steder. Alle disse input gav folk blod på tanden til drøftelserne om, hvordan vi skaber bedre arbejdspladser med mere trivsel og faglighed, som bidrager til en bedre service for borgerne.
Et gennemgående træk i gruppernes tilbagemeldinger var tillid, samarbejde og meningsfuld kontrol.

Der har tidligere været afholdt politiske laboratorier over samme tema i København og Odense. Nu skal alle de gode input samles og danne grundlag for et videre arbejde med Alternativets vision for velfærdsarbejdspladser i kommuner og regioner.
Visionsforslaget kommer i høring så alle, medlemmer som ikke medlemmer, kan se og kommentere på forslaget.

Byrådsarbejdet fremover
Byråds- og regionsrådskandidat Per Alstrup og byrådskandidat Lars Bloch fra Alternativet Rebild fortalte begge efterfølgende, at de fik masser af gode ideer med sig til deres videre politiske arbejde såvel i valgkampen og som nyvalgte til forhåbentlig både byråd og regionsråd.
Mon ikke også Anette Bruun fra SF og Thøger Kristensen fra Socialdemokratiet tager noget med sig til deres politiske arbejde, i hvert fald udtrykte Thøger stor tilfredshed med aftenen.

Rebild og omegn

Se flere artikler