Alle borgerne i Rebild Øst Klyngen inviteres til borgermøde

16. januar 2018
Alle borgerne i Rebild Øst Klyngen inviteres til borgermøde

klyngens fælles hjemmeside

.
Af Helle Schiønning

I løbet af 2017 blev alle Rebild Øst Klyngens herligheder kortlagt og i december offentliggjort i en flot rapport, som kan læses på Rebild Øst Klyngens hjemmeside. Rapporten er dels et resultat af den borgerundersøgelse der blev gennemført i efteråret, og hvor hele 1.442 borgere besvarede et spørgeskema og dels af de mange dialogmøder der også blev holdt om forskellige temaer.

Borgerinvolveringsgruppens store arbejde med at kortlægge faciliteter og stedbundne potentialer. Herudover har Rebild Kommune bidraget med mange oplysninger om området og de visioner, kommunen har for at udvikle vores Kommune.

Nu skal der handling til
Med rapporten, har vi fået et solidt grundlag for at komme videre til næste fase. Nu skal der nemlig handling på alle de gode ideer, der kom frem i kortlægningsfasen. De handlinger der skal sættes i gang, skal både være med til at øge livskvaliteten for de borgere, der bor i området og være med til at trække flere borgere til området. På den lange bane er intentionen bag Klyngen nemlig, at området blive mere synligt på landkortet, som et unikt sted at bo og som et sted, hvor det også er attraktivt at flytte til.

Borgermødet har derfor tre punkter + Kaffe/the og ostebord:
1. Først vil Styregruppen præsentere essensen af den kortlægning, der fandt sted i efteråret og som resulterede i, at vi nu har fået en fin rapport om klyngens herligheder, samt hvilke indsatsområder, borgerne har peget på, at vi skal arbejde videre med.
Indsatsområderne er I første omgang:
Fælles identitet, bosætning og markedsføring
Infrastruktur
Natur, stier og friluftsliv
Fælles mødesteder, herunder mødesteder for unge
Foreningssamarbejde
Erhverv og turisme

2. Herefter kommer Landskabsarkitekt Line Toft. Line har været konsulent på andre landsbyklynger, og vil inspirere os med eksempler på, hvad andre Klynger har præsteret af resultater ved at indgå i et klyngesamarbejde.

3. Kaffe/the og ostebord.

4. Til sidst skal vi i fællesskab drøfte, hvilke ideer vi synes det kunne være interessant at arbejde videre med ligesom vi også skal aftale, hvordan vi kommer videre med de forskellige indsatsområder. Alle ideer er velkomne denne aften.

På borgermødet vil det være muligt at melde sig ind i en af de arbejdsgrupper, der skal være med til at realisere nogle af de mange gode ideer der måtte komme frem. Det skal dog siges, at det ikke er noget krav, at man melder sig i en arbejdsgruppe fordi man deltager i borgermødet. Alle er meget velkomne og alle gode ideer modtages gerne.

For de, der gerne vil med i en arbejdsgruppe, bliver der holdt en workshop den 6. marts fra kl. 19.0021.30 i Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter.

Efterfølgende vil konsulent Pia Bonde i samspil med medarbejdere fra Rebild Kommune inspirere og supportere arbejdsgrupperne på 3 fællesmøder for arbejdsgrupperne i løbet af foråret.

Rapporten kan læses på Klyngen Kortlægning herligheder og på facebooksiden Rebildøstklyngen.

Rebild Øst Klyngen er lokalområderne: Gerding, Horsens, Blenstrup, Dollerup, Askildrup, Fræer, Skibsted, Svanfolk, Smidie, St. Brøndum, Lyngby, Bælum, Lille Brøndum, Hellum, Torup, Siem, Terndrup, Solbjerg og Korup.

Læs også: Fritidsrådet i Rebild kommune hjælper foreninger til udvikling

Rebild og omegn

Se flere artikler