Administrationsbygning i Terndrup er solgt: Bygningen bevares og omdannes til 31 familieboliger

30. april 2024
Administrationsbygning i Terndrup er solgt: Bygningen bevares og omdannes til 31 familieboliger

Rebild Kommune har indgået en aftale med Boligselskabet Nordjylland om salget af den tidligere administrationsbygning i Terndrup. Aftalen indebærer, at en stor del af den nuværende bygning bevares. Planen er at foretage forskellige om- og tilbygninger, som i sidste ende skal kunne rumme 31 familier, samt tilbyde rekreative udearealer.

Borgmester Jesper Greth er glad for, at Boligselskabet Nordjylland har præsenteret en løsning for den tidligere administrationsbygning, som både rummer spændende perspektiver for lokalområdet og er bæredygtig. Han udtaler:

Den tidligere administrationsbygning i Terndrup rummer en masse historie og har stor betydning for mange i Rebild Kommune. Det har været en større arbejdsplads, og der er truffet vigtige beslutninger i byrådssalen, som har været afgørende for områdets udvikling, og ikke mindst er mange par blevet viet der. Derfor har byrådet og jeg lagt vægt på, at der skal findes en ny ejer, som har en plan for bygningerne, der giver mening for lokalområdet omkring Terndrup. Det har vi fundet, og planen indebærer, at der etableres 31 familieboliger. Så jeg er alt i alt meget tilfreds med denne aftale.

Meget kan genanvendes
Rebild Kommune undersøger aktuelt endnu flere muligheder for genanvendelse af det faste inventar, herunder LED-belysningen, som er af nyere dato, og som man forventer at kunne sætte op i gangarealerne på Terndrup Skole. Derudover skal branddøre og glaspartier genbruges der, hvor de kan passe ind, og der findes en række tekniske systemer såsom ventilationsanlægget og låsesystemet, som også enten kan genanvendes eller bruges som reservedele på andre kommunale bygninger.

Byrådssalen bliver fællesrum
Direktør for Boligselskabet Nordjylland, Torben Fisker, er spændt på at komme i gang og blev positivt overrasket, da han skulle besigtige bygningerne for første gang.

Det er jo egentlig en kontorbygning, men den har noget historisk stemning over sig og egner sig faktisk udmærket til at blive omdannet til familieboliger. Vi vil bevare byrådssalen som et fællesrum for beboerne, og sammen med arkitekten vil vi gøre, hvad vi kan for at bevare nogle af de ydre kendetegn og kombinere dem med noget nyt, som passer til, at forskellige familier flytter ind. Vi skal selvfølgelig også bevare det fine store egetræ, som blev plantet i forbindelse med daværende Dronning Margrethes 50-års fødselsdag. Stien fra Skørping Vej og ned til Mølledammen tager vi os også godt af, så der bliver gode muligheder for at komme til og fra de grønne områder omkring den gamle administrationsbygning, udtaler Torben Fisker.

Boligselskabet Nordjylland overtager bygningerne ultimo 2025, hvorefter ombygningen går i gang. I den mellemliggende periode fjerner Rebild Kommune de dele af det faste inventar, der kan genanvendes andre steder i kommunen.