Åbent brev til politikere og forvaltning i Rebild Kommune

29. juli 2017
Åbent brev til politikere og forvaltning i Rebild Kommune
Screenshot

.
Af Henrik Kanstrup, Terndrup

Jeg synes godt nok at det er svært at finde hoved og hale i alt det med Terndrup skole.
Rygterne svirrer rundt med både det ene og andet.
Derfor har jeg nogle spørgsmål til Jer, som jeg håber at få svar på!

Ved man hvor mange lærere, pædagoger, pedeller og andre personaler der er rejst/blevet fyret, medens kontraktholder har været ansat i Bakkehusene og på Terndrup skole? Rygtet siger 13/14 stk. i Bælum og 14/15 stk. i Terndrup. Er det godt nok rigtigt?

Jeg så forleden, at en pædagogmedhjælper uden nogen form for varsel blev fyret i Bælum – det kostede 75.000 kr. til erstatning til pædagogmedhjælperen efter en retssag. Er det skolens budget de penge tages fra? Hvad med andre sager? Hvad har det kostet os i Rebild Kommune?

Jeg hører, at en pædagog i Terndrup er blevet fyret med begrundelsen dårlig økonomi – skulle vedkommende så ikke tilbydes opkvalificering til en anden stilling (der har jo været flere ledige stillinger). Personen var i fleksjob – Hvad kommer det til at koste skolen/kommunen, hvis der bliver rejst sag af vedkommendes fagforening?

Jeg så et opslag fra en forælder i går ang. børn der flyttes til specialklasser uden at blive psykologisk udredt – er der forgået ting der er ulovlige? og hvad tænker forvaltningen om det?
Jeg har hørt at den tidligere arbejdsmiljørepræsentant har trukket sig tilbage i Terndrup fordi personen ikke ville stå til ansvar for skolens arbejdsmiljø. Er det virkelig korrekt? Hvor mon DLF er i denne sag – har de fået mundkurv på af Jer?

Rygtet fortæller også, at kontraktholderen i lang tid har modtaget professionel hjælp i forhold til at kunne kommunikere med sit personale og forældre. Er det godt nok rigtig?

Jeg har hørt om det store antal klager fra forældrene i Terndrup ang. dårlig trivsel for deres børn. Hvor mange klager ligger der egentlig i Bælum og Blenstrup af denne art?

Rygterne siger også, at kontraktholderen selv har været med til at skrive den støtteartikel fra nogle personaler fra Bakkehusene, der blev sendt til pressen (har hørt at det kan dokumenteres!). Ved forvaltningen noget om dette?

Der var vist flere personaler, der ikke ville skrive under og andre blev slet ikke kontaktet/spurgt! Efterfølgende har jeg hørt, at kontraktholder har haft ringet rundt og har sagt, at alle skulle holde mund, ellers ville det få konsekvenser for dem. Ved forvaltningen det? Mon DLF ved dette?

Mange spørgsmål som skaber forvirring og utryghed i vores by og det ville være til alles bedste, at få klarhed over, hvad der er rigtigt og forkert.

Så jeg håber, at de der har påtaget sig det store ansvar, det er at sidde i byrådet/være øverst i forvaltningen vil skride til handling nu.
Det er ikke rimeligt at børn, forældre og lærer skal møde ind efter sommerferien uden en afklaring på Terndrup Skoles fremtid!

Rebild og omegn

Se flere artikler