14 lokalsamfund kan søge om penge til sundhed

9. januar 2018
14 lokalsamfund kan søge om penge til sundhed

Lokalområderne bestemmer selv deres projekter

.
Af Helle Schiønning

På baggrund af Sundhedsprofilen, som hvert fjerde år undersøger borgernes sundhed i de enkelte kommuner, er der udvalgt 14 lokalområder i kommunen, som kan søge penge til sundhedsfremmende projekter. De udvalgte sogne er: Binderup, Blenstrup, Brorstrup, Bælum, Durup, Haverslev, Ravnkilde, Rørbæk, Skibsted, Solbjerg, St. Brøndum, Suldrup, Sønderup og Veggerby.

De lokale borgere bestemmer selv, hvordan pengene skal anvendes. For at komme i betragtning er det afgørende, at lokalområdet er motiveret for at fremme sundheden, og at der ligger en plan for, hvordan borgerne vil blive involveret.

Kom og hør nærmere om Sundhed for pengene
Der holdes informationsmøde mandag den 9. januar 2018. På mødet kan repræsentanter fra de 14 sogne komme og høre nærmere om projektet og møde nogle af deltagerne fra sidste år.
Der er ansøgningsfrist mandag den 29. januar 2018. På baggrund af de motiverede ansøgninger og et ønske om en vis geografisk spredning, udvælger kommunen tre lokalområder blandt de ansøgende. De får 65.000 kr. Hvad de konkret vil bruge pengene til, finder de i fællesskab ud af, når projektet kommer i gang.

Aktiviteter også godt for fællesskabet
Sundhedsudvalgets formand Annette Søegaard, der har fulgt Borgerbudget Sundhed for pengene tæt, siger: – Det har været godt at se det engagement og de sundhedsfremmende aktiviteter, der er blevet skabt ude lokalt de seneste tre år. Det er mit indtryk, at nye folk er kommet med i fællesskaberne i de deltagende lokalområder og deltagerne melder tilbage at de har været glade for muligheden for at sætte lokal fokus på sundheden.

Rebild og omegn

Se flere artikler