12-årige Oscar fik kræft: At se sit barn så sygt er det værste, vi nogensinde har oplevet

13. december 2018
12-årige Oscar fik kræft: At se sit barn så sygt er det værste, vi nogensinde har oplevet

.
Af Klaus Hansen

Ambitionen er at samle penge ind til blandt andet forskning, så f.eks. færre børn får alvorlige senfølger efter kræftbehandlinger.

I 14 måneder har Oscar fået kemobehandlinger på sygehuset. Nu foregår resten af behandlingen som først er færdig i februar 2020 som udgangspunkt med pillebehandling derhjemme.

I foråret 2017 blev den dengang 11-årige Oscar ramt af træthed og et tiltagende dårligere helbred, der fik familiens alarmklokker til at ringe. Desværre viste blodprøverne, at den ellers så aktive Oscar havde leukæmi. Oscar har i dag gennemført 14 måneder ud af det 2,5 år lange behandlingsforløb og situationen har vendt op og ned på familiens liv. Familien består af mor, far, Oscar og lillesøster Freja.

Desværre er Oscars historie ikke enestående. For selvom fire ud af fem børn overlever kræft i Danmark, er behandlingsforløbet hårdt, og efterfølgende får mere end halvdelen af børnene senfølger, som kan vise sig i form af vækstproblemer, nedsat evne til at sætte børn i verden, hjerteproblemer eller psykiske følger. Dermed har sygdom, behandling og eventuelle senfølger store konsekvenser for barnet og for resten af familien.

– Som familie er det værste, at man er magtesløs. Under behandlingen har Oscars mave voldt store problemer, men han har også lidt af nervesmerter, træthed, kvalme og problemer med knoglerne. At se sit barn så sygt uden at kunne gøre noget er uden sammenligning det værste, vi nogensinde har oplevet, fortæller Oscars mor, Anne Mette Bols Nielsen.

Penge til tre afgørende indsatsområder

For at hjælpe børn som Oscar og deres familier har Kræftens Bekæmpelse iværksat kampagnen “Kræft er ikke for børn”. Målet er at samle penge ind til blandt andet forskning indenfor børnekræftområdet, herunder en skærpet indsats på senfølger i håbet om at reducere omfanget af senfølger hos børn med kræft.

– Børn, som får kræft, har nogle helt særlige udfordringer. Mange af disse børn vil senere i livet opleve følger af den kræftbehandling, de fik som børn senfølger som kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet. Her kan der være tale om både fysiske og psykiske senfølger. Der er derfor brug for øget fokus på senfølger efter en kræftsygdom i barndommen, siger Jeanette Falck Winther, som er forskningsleder i forskningsgruppen Børnekræft i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Selvom overlevelsen efter børnekræft er steget fra 40 pct. i 1970’erne til 85 pct. i dag, er der fortsat rigtig mange spørgsmål inden for børnekræftforskningen, der kræver svar. Tidligere var der fokus på at sikre, at børnene overlevede deres kræftdiagnose. I dag, hvor overlevelsen heldigvis er høj, er der øget fokus på at sikre, at børnene får et godt liv efter endt behandling. Diagnosticeres og behandles senfølgerne i tide, kan omfanget af senfølger i mange tilfælde reduceres.

De penge, der samles ind under kampagnen, bliver øremærket til tre afgørende indsatsområder: Forskning, forebyggelse og patientstøtte. På forskningsområdet går pengene blandt andet til Kræftens Bekæmpelses egne forskere, som arbejder med problemstillinger omkring børn med kræft. På forebyggelsesområdet går pengene til at forebygge, at børnene senere hen i livet får kræft. Det tredje område er patientstøtteområdet, hvor der ydes støtte til kræftramte børn og deres familier.

En anderledes hverdag

For Oscar og hans familie skal en ny hverdag uden sygehusbesøg hver fjerde uge til at begynde. Oscar har nemlig afsluttet sin sidste kemoterapibehandling i oktober, og han og familien kan nu se frem til, at resten af behandlingen kommer til at foregå som tabletbehandling i deres hjem. En nyhed, som familien er glade for, men som de samtidigt lige skal vænne sig til.

– Nu hvor Oscar er færdig med sine kemokure på sygehuset, skal vi pludselig til at starte en ny hverdag uden ture til sygehuset. Det er en bekræftelse af, at der faktisk er lys for enden af den lange og snørklede tunnel, som vi har befundet os i, slutter Oscars mor, Anne Mette Bols Nielsen.

Rebild og omegn

Se flere artikler